แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล

แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล

แมววิเชียรมาศ เป็นแมวไทยโบราณที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะ Siamese Cat แมววิเชียรมาศมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น มีสีเข้มเป็นส่วนๆ มีเอกลักษณ์ต่างจากแมวชนิดอื่น เนื่องจากแมวอยู่คู่กันคนไทยมาช้านานตำนานเกี่ยวกดับแมวจึงมีมากมาย ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับแมววิเชียรมาศก็มีเช่นกัน

แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล
แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล

แมววิเชียรมาศ นอกเหนือจากความงาม แปลกตาแล้วยังมีบุคลิกทางกายภาพที่น่าดึงดูดใจ รวมถึงประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณอันยาวนาน ทั้งในฐานะผู้พิทักษ์วัด เพื่อนทางจิตวิญญาณ หรือสัญลักษณ์แห่งการปกป้อง ความสําคัญของมันในตํานานพื้นบ้านบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งทางจิตวิญญาณระหว่างแมวพันธุ์นี้กับผู้ที่เลี้ยง ความเชื่อเหล่านี้ทั้งในอดีตและปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์โดยแท้จริงของแมววิเชียรมาศ

ผมขอนำเสนอตํานานพื้นบ้านของไทย และความเชื่อที่มีการกล่าวถึงแมววิเชียรมาศเป็นส่วนประกอบให้ฟัง โดยเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆ กันมา

ผู้พิทักษ์แห่งวัด : แมววิเชียรมาศมักถูกเชื่อมโยงกับวัด และเชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์วัด หมายถึงอาณาบริเวณทั้งหมดของวัด เชื่อว่านํามาซึ่งความโชคดี และความเจริญรุ่งเรืองมาให้
ผูกพันทางจิตวิญญาณ : ในวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม มีความเชื่อว่าวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะเข้าสิงแมววิเชียรมาศ ทําให้วิญญาณของผู้ล่วงลับได้อยู่กับครอบครัว ช่วยมอบความปลอบประโลมใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย
สัญลักษณ์แห่งการปกป้อง : เชื่อว่าแมววิเชียรมาศสามารถช่วยปกป้องวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มาทำร้ายคนในครอบครัวที่เลี้ยงแมวอีกด้วย

แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล
แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล

ตํานานแห่งแมวศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีแค่ในไทยเท่านั้น ทางพม่าก็มีเช่นกัน

แมววิเชียรมาศยังมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตํานานแมวศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า ตํานานนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสําคัญทางจิตวิญญาณของแมววิเชียรมาศ : ตามตํานานเล่าว่า ที่วัดทองคํางดงามแห่งหนึ่งในประเทศพม่ามีแมวขาวประจําวัดอยู่ 100 ตัว และมีแมวตัวโปรดของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ สิน เมื่อพระภิกษุรูปนั้นถูกสังหารระหว่างการรุกราน สินวางเท้าลงบนร่างของภิกษุผู้เป็นนายของตน และหันหน้าไปยังรูปเคารพแห่งเทพ เกิดเหตุอัศจรรย์แมวตัวนั้นเริ่มเปลี่ยนขนสีขาวกลายเป็นสีทอง ตาสีฟ้า และใบหู หน้า เท้า หางมีสีเหมือนดิน แต่เท้าที่สัมผัสนายยังคงเป็นสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสินแสดงให้เห็นในสีขนลักษณะเฉพาะของแมววิเชียรมาศ ตํานานนี้แสดงถึงความจงรักภักดีและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่มักจะเชื่อมโยงกับพันธุ์แมวนี้

แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล
แมววิเชียรมาศแมวที่เขาว่ามงคล

แมววิเชียรมาศในความเชื่อทางจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน แมววิเชียรมาศยังคงมองว่ามีความสําคัญทางจิตวิญญาณ : สัญชาตญาณและความลึกลับ: ดวงตาสีฟ้าสดใสแมววิเชียรมาศมักเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องสายตาภายในหรือสัญชาตญาณ บุคลิกที่ลึกลับและดึงดูดใจของพวกมันสอดคล้องกับมุมมองทางจิตวิญญาณที่ยากจะหยั่งถึง

ความสมดุลและการปรองดอง : จุดสีตัดกันระหว่างหู หน้า เท้า หางสีเข้ม กับลําตัวสีอ่อนของแมวแมววิเชียรมาศ อาจเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างความมืดและแสงสว่าง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พบในธรรมเนียมทางจิตวิญญาณจากหลากหลายความเชื่อ

ยังมีตำนานเรื่องอื่นอีกไหมที่คุณเคยได้ยินมา เขียนเลื่อเรื่องราวไว้ได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พื้นที่โฆษณา 0909785942

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta