Cherman อาหารเปียกแมวเชอร์แมน เนื้อเยอะคุ้มค่า

อาหารแบบซองที่ผมพูดถึงคือ อาหารเปียกแมวเชอร์แมน นั่นเอง โดยอาหารเขาเป็นเนื้อปลาในเยลลี่ และน้ำหนักมากถึง 85 กรัม